2.1. Čárky, tečky

Veškerou interpunkci (např. čárky, tečky, dvojtečky, otazník, vykřičník, středník) píšeme hned za slovo bez mezer, ale za zvolenou interpunkci již mezeru vkládáme. Jediná výjimka, která existuje, platí při psaní dvou interpunkčních znamének za sebou. Tam se již mezera nevkládá.


Např.:

Firma Nocsa a.s., která je jednou z nejúspěšnějších firem v ČR, dosáhla úspěchů i v zahraničí.

2.2. Výpustka neboli trojtečka

Tři tečky nazývané také výpustka zařazujeme na konci věty při nedokončení věty nebo myšlenky. Píšeme bez mezery rovnou za konec věty, za výpustkou již mezeru vkládáme.

 

Např.:
Jestli to uděláš ještě jednou, tak uvidíš, co se stane...

 

Výjimka, která existuje je při výčtu něčeho, tam mezeru před trojtečku vkládáme.

 

Např.:
Nocsa a.s. dosáhla v minulém roce několika úspěchů: nejvyššího zisku na trhu, ocenění nejúspěšnější firmy v ČR, nejlepších výroků, nejvyššího podílu na trhu ...

 

2.3. Pomlčka, spojovník, minus

Pomlčku používáme k oddělování větných celků a používáme dva druhy pomlček: půlčtverčíková a čtverčíková. Rozdíl mezi nimi je jak v délce pomlčky, tak v jejím používání.  „Půlčtverčík"  (tzv. krátká neboli půlčtverčíková pomlčka) je proměnlivá velikost (písmo od písma) odpovídající zhruba šířce písmene „N", kdežto celý čtverčík (tzv. dlouhá neboli čtverčíková pomlčka) odpovídá šířce písmene „M" (obvykle nejširší znak v abecedě). Mezeru píšeme před i za pomlčku.

 

Čtverčíková pomlčka se dříve často používala i v beletrii, což dnes vidíme jen výjimečně. Jednoduché pravidlo by mohlo znít, že půlčtverčíková pomlčka se lépe vyjímá v beletrii, kdežto čtverčíková v merkantilních tiskovinách a poezii. Vždy však jednotně v celém textu.

 

Např.:
  • půlčtverčíková pomlčka: Jablka  – hrušky.
  • čtverčíková pomlčka: Jablka — hrušky. 


Spojovník používáme ke spojování slov nebo ve složených výrazech, připojujeme-li částici

„-li“ a při ručním rozdělování slov (třeba na konci řádku). Před ani za spojovník nepíšeme žádnou mezeru.

 

Např.:
Česko-německý slovník, B-vitamín, propan-butan, nebo-li atd.

Minus je matematické znaménko, pro které existuje speciální znak. Najdeme jej v numerické klávesnici. Minus je kratší než půlčtverčíková pomlčka a delší než čtverčíková pomlčka, avšak hlavní rozdíl spočívá v umístění. Znaménko minus je výše než spojovník a pomlčka. Toto znaménko používáme hlavně pro numerické operace.
 
Pro srovnání uvádíme všechny čtyři druhy těchto znaků:
- spojovník
– půlčtverčíková pomlčka
— čtverčíková pomlčka
− mínus
 

2.4. Uvozovky

V psaní uvozovek na webu se velice často chybuje. Známe totiž několik typů uvozovek („české“, "americké", «francouzské», »ruské uvozovky«) a mnoho lidí píše jiné uvozovky na začátku a jiné na konci. Uvozovky používáme především pro psaní přímé řeči. Uvozovky píšeme rovnou před nebo za dané slovo bez mezer. Na českém webu používáme výhradně české uvozovky, ty jediné jsou správné, ostatních se raději vyvarujme.

 

Např:
Táta řekl: „Pojďte všichni domů, ať nezmokneme!“

 

2.5. Závorky

Při psaní textu používáme kulaté závorky. Text v závorkách je bez mezer, ale závorky jsou odděleny od dalšího textu. Hranaté nebo složité závorky se používají především při psaní matematických výrazů.

 

Např.:

  • Známe různé druhy ovoce (jablka, hrušky, banány, pomeranče) a zeleniny (mrkve, rajčata, paprika, květák).
  • 22 ∙ 10 {[15- 25] + 13} = x

 

Proč my?

 

Jednoduchost

JEDNODUCHÉ OVLÁDÁNÍ

Zjednodušování je naše posedlost.

STABILITA

12 let vývoje a podpory.

VŽDY AKTUÁLNÍ

Automatické, pravidelné aktualizace.

 

Styl

MODERNÍ DESIGN

Aby si vaši návštěvníci řekli: WOW!
PROFESIONÁLNÍ FOTOGRAFIE

Interiéry, exteriéry, postprodukce.

VARIANTNÍ NÁVRHY
Několik variant grafických návrhů.

 

Funkčnost

RESPONZIVNÍ WEBY

Připraveno pro tablety a mobily.
SOFTWARE JAKO SLUŽBA

Zajistíme vše potřebné.
SEO OPTIMALIZACE

Výborná podpora SEO, statistiky.

Vybraní klienti


Podporovaná řešení