3.1. Časové údaje

Datum

Při psaní data oddělujeme číslice tečkou. Existují dva způsoby pro psaní data. S mezerami jako s řadovými číslovkami (11. 1. 2009) nebo tak, že celý datový údaj je brán jako značka a tečky jsou pojaty jako dělicí znaménka na způsob desetinné čárky (tedy 11.01.2009). První způsob se doporučuje používat v osobní, soukromé korespondenci, na peněžních dokladech, v právních písemnostech a obecně v souvislém textu, druhý způsob v obchodních a úředních dopisech, při vyplňování rubrik, v odvolacích údajích apod.

 

Např.:
 • V pondělí 20. 10. 2008 nám začínají týdenní prázdniny.
 • Vystaveno dne: 20.06.2009

 

Čas

Čas oddělujeme taktéž tečkou, ale již bez mezery, a ne často používanou dvojtečkou. Dvojtečku používáme jen při oddělení sekund od minut, sekundy od desetiny sekund oddělujeme čárkou. 

 

Např.:
 • Přesný čas ukazuje 22.23:15,47.

 

3.2. Procenta

Procento můžeme psát buď bez mezery před tímto znakem anebo s mezerou. Každé použití má však jiný význam. Když napíšeme číslo, mezeru a pak až zmíněné procento, znamená to několik procent. Když ale procento napíšeme bez mezery znamená to procentní.

 

Např.:
 • Bílé víno má kolem 12 % alkoholu.
 • Slivovice je až 60% destilát ze švestek a cukru.

3.3. Stupně

Stupeň píšeme s mezerou k číslu a bez mezery před písmeno (C, F). Výjimka, která existuje, platí např. pro psaní piva či několika stupňové hodnoty počasí bez daného písmena.

 

Např.:
 • Souřadnice, na kterých se nachází naše město, jsou: 26°10′30″.
 • Dnešní teplota  je 5 °C.
 • Desítku pivo značíme „10° pivo“.
 • Včera večer bylo 25° horko.
 • Pravý úhel má 90 °.

 

3.4. Zkratky

Většinu zkratek (např. slov, titulů) píšeme vždy s tečkou, ale existují i výjimky, kdy tečku nepíšeme.

Například zkratka pro Evropskou Unii – EU, Korunu českou – Kč, Českou republiku – ČR.

Zkratky obchodních společností jsou fenoménem, ve kterém spousta lidí chybuje. Tečku píšeme hned za písmeno a pak vkládáme mezeru.

 

Např.:
 • Ing. Pavel Bednář přišel na zasedání společnosti Braccos, a.s. jako poslední.
 • Do EU přibyly další státy. V ČR můžeme platit zatím jen Kč.

 

Proč my?

 

Jednoduchost

JEDNODUCHÉ OVLÁDÁNÍ

Zjednodušování je naše posedlost.

STABILITA

12 let vývoje a podpory.

VŽDY AKTUÁLNÍ

Automatické, pravidelné aktualizace.

 

Styl

MODERNÍ DESIGN

Aby si vaši návštěvníci řekli: WOW!
PROFESIONÁLNÍ FOTOGRAFIE

Interiéry, exteriéry, postprodukce.

VARIANTNÍ NÁVRHY
Několik variant grafických návrhů.

 

Funkčnost

RESPONZIVNÍ WEBY

Připraveno pro tablety a mobily.
SOFTWARE JAKO SLUŽBA

Zajistíme vše potřebné.
SEO OPTIMALIZACE

Výborná podpora SEO, statistiky.

Vybraní klienti


Podporovaná řešení