Sekce - tvorba struktury weby

Sekce slouží k vytvoření struktury webu. Zde vytváříte složky (adresáře, kategorie), do kterých budete vkládat články.

 

Ke každé sekci můžete vytvořit podsekce v libovolném počtu úrovní*). Vytvořené sekce můžete kdykoli přesunout na jiné místo, měnit jejich název, zapínat a vypínat pro články v sekci diskusní fórum nebo celou sekci včetně podsekcí smazat. Sekci, kterou teprve připravujete, můžete skrýt před návštěvníky webu a zobrazit ji až jste s jejím obsahem spokojeni. Celou sekci včetně podsekcí, článků, fotografií a příloh můžete také zkopírovat.

 

Struktura sekcí se na webu zobrazí obvykle jako víceúrovňové menu s odkazy na jednotlivé stránky webu.


*) některé licence mají nastaven maximální počet sekcí

Sekce - víceúrovňová struktura

Víceúrovňová struktura webu umožňuje u každé sekce vytvořit podsekce v libovolném počtu úrovní.  Některé licence mají nastaven maximální počet sekcí. 

Články

Spolu s modulem Sekce tvoří základní části redakčního systému.

Články můžete zadávat v komfortním vizuálním editoru. Ikony a klávesové zkratky jsou shodné s ovládáním nejpoužívanějších textových editorů. K dispozici je široká škála funkcí - výběr typu a velikosti fontů, barva písma a pozadí, tučný text, kurzíva, přeškrtnutý text, horní a dolní index písma, práce se schránkou - kopírování, vyjmutí, vložení obsahu schránky, záchranné funkce Zpět a Znovu, zarovnání textu, číslované a bodované seznamy, vkládání odkazů, vkládání a obtékání obrázků, vkládání flash objektů a pro experty také přepnutí do módu přímé editace xhtml zdrojového kódu článku. K dispozici je také panel editace tabulek.

Statistiky návštěvnostiV administrátorském rozhraní můžete u každého článku sledovat čtenost. (Kromě toho máte samozřejmě k dispozici plnohodnotný software pro grafické analýzy statistik návštěvnosti). Návštěvníky můžete sloupkem "Nejčtenější články" upozornit na aktuální články s nejvyšší čteností. Panelem "Nejnovější články" můžete informovat návštěvníky o nejaktuálnějších článcích zadaných do všech sekcí.

Článek, který připravujete, můžete skrýt před návštěvníky webu a teprve když jste s jeho podobou spokojeni, můžete jej zobrazit. Pokud je váš tým redaktorů webu rozsáhlejší, využijete také funkce workflow pro definování práv jednotlivých členů týmu a funkce pro schvalování článků šéfredaktorem.

Fotografie a obrázkyKe každému článku můžete připojit libovolný počet fotografií a příloh ke stažení. Obrázky a fotografie můžete vkládat přímo do textu nebo je zobrazit pod článkem ve formě fotogalerie. Ke článku můžete také zapnout diskusi.

Počet sekcí

U jednotlivých licencí je nastaven maximální počet sekcí. Za počet sekcí je považován součet sekcí a podsekcí.


Sekce slouží k vytvoření struktury webu.

Počet článků

Počet článků je u všech licencí bez omezení.

 

Články spolu s modulem Sekce tvoří hlavní součásti redakčního systému.

Vizuální editor textů - komfortní vkládání obsahu webu

Vizuální editor textů slouží k zadávání článků. Funkce, ikony a klávesové zkratky jsou téměř shodné s ovládáním nejpoužívanějších textových editorů. K dispozici je široká škála funkcí.

 

Základní funkce
Nejčastěji používanými funkcemi editoru jsou běžná tlačítka pro úpravy textů - ztučnění, kurzíva, podtržení, font, velikost a barva písma. Další skupina funkcí je určena k formátování odstavců - zarovnání, číslované a odrážkové seznamy a odsazení textů. Jednoduše lze také vkládat obrázky přímo do textu a nastavovat jejich parametry (další možností je připojit obrázek do fotogalerie pod článkem). Editace odkazů nabízí také mnoho funkcí - možnost otevírání do stejného/nového okna, možnost otevírání pop-up oken, pro profesionály také ošetření událostí jako např. onClick, onMouseOver, atd.

Funkce pro úpravy
Pro úpravy jsou připraveny běžné funkce známé z textových editorů - Kopírovat, Vyjmout, Vložit, Zpět a Vpřed, vyhledávání textu a náhrada textů. Můžete také používat běžné klávesové zkratky.

Práce s tabulkami
Rozšířeny jsou možnosti práce s tabulkami: přímo v editoru lze vytvářet nové tabulky i editovat vložené tabulky - přidávat nové sloupce a řádky, editovat jejich vlastnosti a barvy, slučovat a rozdělovat buňky.

Kontextové menu
Velkým usnadněním práce je kontextové menu. Po kliknutí pravým tlačítkem myši nad libovolným objektem ve článku (např. odkazem, obrázkem, tabulkou) se zobrazí roleta se seznamem všech akcí, které lze momentálně provést.

Doplňkové funkce
Občas se mohou hodit také některé z doplňkových funkcí, například tlačítko „Vložit znak" pro vkládání matematických, národních a jiných symbolů nebo Flash, pro vkládání objektů typu Macromedia Flash.

Vizuální editor je multiplatformní a je tedy kompatibilní se všemi běžně používanými operačními systémy a internetovými prohlížeči.

Fotogalerie

 Vhodně zvolená fotografie nebo obrázek dokáže navodit atmosféru a vysvětlit téma mnohem rychleji a příjemněji než sáhodlouhé textové popisy. V NetNews můžete ke každému článku připojit libovolné množství fotografií nebo obrázků. Stačí jen vyhledat soubor s obrázkem na vašem PC a kliknout. K obrázku je při připojení automaticky vytvořen také zmenšený náhled.

OK podpora formátů JPG, PNG, GIF
OK automatické generování zmenšených náhledů
OK možnost přesouvat fotografie ve fotogalerii na různé pozice
OK automatické generování popisků obrázků pro zrakově postižené ve fotogalerii

fotografie a obrázkyPřipojené fotografie se na webu automaticky zobrazí ve formě fotogalerie, obvykle pod článkem (to záleží na grafickém návrhu webu). Kliknutím na náhled fotografie se zobrazí obrázek v plné velikosti. Pokud budete chtít vložit obrázek přímo do textu, využijete funkcí vizuálního editoru textů, který umožňuje zvolit libovolný styl obtékání obrázku textem.

Přílohy - připojení souborů ke stažení

V NetNews můžete ke každému článku připojit libovolné množství souborů (příloh) ke stažení - například manuály, technickou dokumentaci, ceníky, apod. Stačí jen vyhledat soubor na vašem PC a kliknout.


OK automatická detekce velikosti souboru

OK automatická detekce typu souboru

OK zobrazení ikony typu souboru

OK možnost přesouvat přílohy na různé pozice
OK snadné vložení odkazu na přílohy i do textu článku


fotografie a obrázkyPřipojené přílohy se na webu automaticky zobrazí jako odkazy ke stažení s uvedením velikosti a typu souboru, obvykle pod článkem (to záleží na grafickém návrhu webu). Pokud budete chtít vložit odkaz na stažení přílohy přímo do textu, využijete funkcí vizuálního editoru textů.

Statistiky čtenosti

K detailní analýze statistik návštěvnosti webu slouží aplikace Google Analytics, kterou automaticky zřizujeme pro všechny uživatele systému NetNews.

Google Analytics

Více informací o nástroji pro analýzu návštěvnosti webu Google Analytics najdete zde.

Systém uživatelských práv

Silnou stránkou redakčního systému NetNews Publisher je systém správy uživatelských práv. Pro každého uživatele, který bude používat redakční systém, snadno vytvoříte samostatný uživatelský účet. Kombinací čtyř základních typů uživatelských účtů - redaktor, šéfredaktor, vydavatel, správce a doplňkových voleb můžete každému uživateli umožnit přístup právě k těm funkcím, které potřebuje.

 

Například můžete vytvořit účet redaktora s přístupem omezeným na vybrané sekce s právem editovat pouze své vlastní články, šéfredaktora s přístupem do všech sekcí, účet vydavatele, který může přesouvat celé sekce a měnit strukturu webu nebo neomezený účet správce, který může  zamykat důležité sekce, aby zabránil jejich úpravám nebo přesouvání.

Proč my?

 

Jednoduchost

JEDNODUCHÉ OVLÁDÁNÍ

Zjednodušování je naše posedlost.

STABILITA

12 let vývoje a podpory.

VŽDY AKTUÁLNÍ

Automatické, pravidelné aktualizace.

 

Styl

MODERNÍ DESIGN

Aby si vaši návštěvníci řekli: WOW!
PROFESIONÁLNÍ FOTOGRAFIE

Interiéry, exteriéry, postprodukce.

VARIANTNÍ NÁVRHY
Několik variant grafických návrhů.

 

Funkčnost

RESPONZIVNÍ WEBY

Připraveno pro tablety a mobily.
SOFTWARE JAKO SLUŽBA

Zajistíme vše potřebné.
SEO OPTIMALIZACE

Výborná podpora SEO, statistiky.

Vybraní klienti


Podporovaná řešení